Diensten:

Contact

Adres:
Naaldwijkseweg 169
2691 RG 's-Gravenzande
Tel: 0174- 412956
Fax: 0174 - 419151
info@dejongbestratingen.nl

Dienstenpagina

BESTRATINGEN:
 • alle soorten bestratingwerkzaamheden die je maar kan bedenken;
 • herbestratingwerkzaamheden;
 • machinaal aanbrengen;
 • trommelen van stenen.

GRONDWERK:
 • bouwrijpmaken voor woning- en utiliteitsbouw;
 • diverse grondverzet;
 • egaliseren;
 • aanbrengen zand, grond en puinverhardingen.

RIOLERINGEN:
 • rioleringswerkzaamheden;
 • repareren huisaansluitingen;
 • aanbrengen straat-, trottoirkolken.

WATERBOUW:
 • graven waterpartijen, sloten, singels en vijvers;
 • aanbrengen beschoeiingen, damwanden, steigers en vlonders.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN:
 • aanbrengen prefab betonplaten;
 • rooien bomen en struiken en eventueel versnipperen;
 • groenvoorzieningen.

HANDEL:
 • gebruikte bestratingmaterialen;
 • nieuwe bestratingmaterialen;
 • leveren zand, grond, grind en puingranulaat;
 • leveren reparatieasfalt (Instant Road Repair).
Concept & realisatie: Eyeron Media